Τετάρτη, Απριλίου 08, 2009

Οι αρετές των Ελλήνων

Ὅταν ὁ Θεός δημιούργησε τά ἔθνη, ἔδωσε στό κάθε εθνος ἀπό δυό ἀρετές.
Ἔτσι, ἔκανε τούς Ἀμερικάνους τακτικους καί νομοταγεῖς, τούς Γερμανούς ἀποφασιστικούς καί μελετηρούς, τούς Ἰάπωνες ἐργατικούς κι ὑπομονετικούς. Για τούς Ἕλληνες εἶπε:
-Θα εῖναι ἔξυπνοι, τίμιοι καί θά δουλεύουν στό δημόσιο.
Ὅταν τελείωσε τήν δημιουργία του Κόσμου τόν πλησίασε Ἀρχάγγελος Γαβριήλ καί τοῦ εἶπε:
-Κύριε, ἔδωσες σέ ὅλα τά ἔθνη απο δυό ἀρετές ἀλλά στούς Ἕλληνες ἔδωσες τρεῖς. Αὐτό θά τούς κάνει πολύ ισχυρους καί θά διαταράξει τίς ἰσορροπίες πάνω στήν γῆ.
-Ἔχεις δίκιο Γαβριήλ, εἶπε ὀ Κύριος, στάθηκα ἀπρόσεχτος κι αὐτή μου ἡ ἀπροσεξία θά κάνει τούς Ἕλληνες να κυριαρχήσουν σέ ὄλον τόν κόσμο. Κάτι πρέπει νά κάνω ἀλλά δέν μπορῶ να ανακαλέσω τίς ἀρετές πού τούς ἔδωσα... Τό βρῆκα. Θά παραμείνουν καί οἱ τρεις αρετές ἀλλά κάθε Ἕλληνας θά μπορεῖ νά κάνει χρήση μόνο τῶν δυό.
Κι ἔτσι κι ἔγινε.
Ἀπό τότε ἄν ἕνας Ἕλληνας εἶναι τίμιος και δουλεύει στό δημόσιο δέν εἶναι ἔξυπνος, ἄν εἶναι ἔξυπνος καί δουλεύει στο δημόσιο δέν εἶναι τίμιος, κι ἄν εἶναι ἔξυπνος καί τίμιος δέν δουλεύει στο δημόσιο.

το πήρα από τον Μιχάλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου